מתן חוות דעת משפטיות עבור נשים התובעות בשל תקיפה מינית:
חוות הדעת מתמקדות בהשלכות הפגיעה ובקשיים התפקודיים אותן חוות נשים לאחר פגיעה מינית.
חוות הדעת כוללת:
  • תיאור מצבה התפקודי של התובעת והקשר למצבה הנפשי .
  • תיאור ההתאמות והשינויים הנדרשים על מנת שהתובעת תוכל לתפקד בצורה מיטבית.
  • תמחור ההתאמות במידת האפשר.
 

אני פה כי אני מאמינה ששינוי הוא אפשרי...ואת?